Praktische Informatie Canicross Zundert

Lokatie

Camping Laarse Heide
Laarse Heidestraat 10,
4881ND Zundert
Het parcours bestaat vooral uit zandpaden en graslanden.
Klik hier voor een impressie van het parcours en de route naar Camping de Laarse Heide

Inschrijven

Inschrijven kan 3 maanden voor de volgende wedstrijd op deze plek. Houdt de website in de gaten!
Uw inschrijving is pas definitief als u betaald heeft. Het bedrag waarvoor u zich ingeschreven heeft kan over gemaakt worden op RABObank Rekeningnummer 160591767 t.n.v. A.P.M. Zagers, onder vermelding van Canicross Zundert en de naam van de deelnemer.
Voor Belgische deelnemers: IBANnr: NL 18 RABO 0160591767
BIC/SWIFT code: RABO NL 2 U

Deelname geschiedt geheel voor eigen risico van de deelnemer of bij minderjarigheid zijn/haar ouder of voogd. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of letsel, opgelopen voor, tijdens of na de wedstrijd. Elke vorm van schade, veroorzaakt door deelnemer, zijn/haar kind of hond is voor risico van de deelnemer. Inzender: deelnemer, ouder (vader, moeder, voogd) verklaart hiervan op de hoogte te zijn en tevens het huishoudelijk reglement van Canicross Nederland volledig te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan.

Bikejöring gaat definitief door, onderverdeeld in één Dames en één Heren categorie.
Bikejöring is subdivided into one Ladies and one Gents category.

De starttijden en afstanden zijn een indicatie


Bikejöring

Lange afstand

Korte afstand

Fun

Kids

6240m

6240m

2620m

1320m

1320m

12.00uur

12.45uur

14.15uur

14.45uur

14.45

€ 8,50

€ 8,50

€ 7,-

€ 5,-

€ 5,-

vanaf 15 jaar

vanaf 15 jaar

vanaf 11 jaar

vanaf 11 jaar

t/m 10 jaar

Keuring

Er is een verplichte dierenartscontrole op zondag van 10.00uur - 11.30uur.
Iedere deelnemer moet zijn hond laten keuren door de dierenarts Deze keuring is gratis. Vergeet niet uw inentingsboekje mee te nemen!!!
Voor verplichte entingen kijkt u bij het Huishoudelijk Reglement van Canicross Nederland onder hoofdstuk3.
© 2006-2009 www.mijn-eigen-website.nl